Grundkurs i möbelsnickeri

SARGTAPPAD PALL

Att snickra möbler handlar i grund och botten om hur man sätter ihop olika träbitar, på fackspråk; sammanfogningar. På den här kursen går vi igenom och prövar på de vanligaste förekommande sammanfogningarna. Efter det formger du och bygger en pall baserat på dina nya kunskaper.
 
Under kursens gång talar vi om fuktmekanik och träets specifika materialegenskaper. Detta kommer att ge en grundlig förståelse för varför vi fortfarande bygger möbler på det sätt vi gör.
 
– Vi börjar med att gå igenom de handverktyg som vi kommer att använda under kursen. Hur de fungerar och hur man slipar dem.
 
Efter det lär du dig några av de vanligaste sammanfogningarna;
 
– Slitsning
 
– Sargtappning
 
– Gradning
 
– Borrtappning
 
– Sinkning
 
Baserat på dessa sammansättningar formger du en pall som du sedan bygger med hjälp av enkla handverktyg.
 
Efter kursen kommer du att ha fått en tilltro till din egen förmåga att med hjälp av endast handverktyg formge och snickra enklare saker.
 

Pris: 6.400:- + materialkostnad. 

Kurstillfälle 1:   12 – 17 juli      Sabine Young

Kurstilfälle 2:   19 – 24 juli       Sabine Young

Kurstider: 09:30 – 16:00